Door een overvolle agenda, vol met allerlei groenadvies projecten ben ik nauwelijks in staat geweest mijn site te updaten.
Al wat langere zit er een gehele vernieuwing van de site aan te komen! Blijkbaar heeft de groene wereld om mij heen al aangevoeld dat ik mij op het advies vlak begeef. Een advies voor een Landgoed, een airport park op Schiphol en groene muren in de stad vragen nu mijn aandacht en helpen mij te gelijkertijd mijn focus te maken om straks helder in beeld te brengen welke groei Geronimo door maakt.
Wel alvast heb ik de begin teksten van mijn site aangepast.
Hou de komende maand de site in de gaten voor verder updates…