Vorig jaar september besloot ik om een latent idee vorm te gaan geven. Een bomen boek van mijn hand.

In dit boek staat de relatie tussen mens en boom centraal. Het beschrijft hoe vormende krachten mensen en bomen in wisselwerking sinds mensenheugenis elkaar beïnvloeden.

Talen, beelden, onze huidige voorkeuren voor bossen en bomen zijn sinds de oertijd in ons geheugen gegrift. Maar hoe zal zich in de steeds technischere toekomst deze relatie ontwikkelen?

Mijn boek neemt je direct mee. Eerst de diepte in via Herman Wijffels’ voorwoord. Hij schetst de relatie mens-boom, zowel abstract als op wereldschaal. In mijn inleiding vertel ik over hoe de boom in mijn interesseveld kwam. Ik vervolg met in hoofdstuk één met de vraag ‘wat is een boom?’ en werk dat helemaal uit. In het tweede hoofdstuk wordt de relatie mens-boom chronologisch beschreven. Hier wil ik onder de aandacht brengen hoe belangrijk de samenhang tussen beide organismen is.
Naar het heden kijkend volgen dan hoofdstuk drie en vier: hoe soorten en bossen tot nu toe zijn gevormd. We kijken hier speciaal naar bijzondere boomveteranen en ‘Ancient Woods’.
In hoofdstuk vijf blikken we vooruit hoe we een groenere toekomst in kunnen gaan’. Hierin volgt mijn visie op basis van het verleden en verrijkt met moderne vraagstukken en huidige mogelijkheden.

 

Het boek wordt verrijkt met interviews met diverse boom specialisten

 

Bert Maes                          Auteur bioloog met specialiteit oude bomen en boskernen

Huib Sneep                        Ondernemer en pionier groot bomenkenner

Hans Kaljee                       Boomconsulent Amsterdam Iepen Specialist

Marjan van Elsland         Oud directeur Bomenstichting

Owen Johnson                  Auteur en specialist veteranebomen

 

momenteel worden er afspraken gemaakt met de uitgever. Boek alvast bestellen, meer weten mail mijn op jeroen@bostochten.nl