Connect with ancient trees

Bomen zijn verbonden onderling. De wetenschap weet dit ook. Voor mij helpt dit wetenschappelijke veld om mijn cursisten dit ook makkelijker te laten ervaren. Wij gaan alleen verder dan de wetenschap. Waar zij poogt te bewijzen gaan wij juist deze wereld binnen. Tijdens mijn Engelandreizen maken we kennis met de verbazingwekkende wereld waar jij (eigenlijk) thuis hoort. De eenheid van de natuur!
Maatwerk, voor groepen en organisaties! of kijk in de agenda voor een open inschrijving!