Het leven bestaat uit cycli en een aantal cycli bij elkaar vormen de fases van onze leven. Na 21 rondjes zijn we volwassen, met 42 in de crisis en met 64 zijn we klaar.

Zelf zit ik in het midden en werk ik veel met hen die op de helft zijn.

Voor politie NL ontwikkelde ik een programma voor hen rond de 8 x 8 rondjes hebben gemaakt. De vlag waaronder dit plaats vind heet ´Pensioen in zicht´. Inhoudelijk staan we stil bij; relaties in het algemeen, zingeving, voeding, gezondheid, werk en veiligheid.
Dit programma wil ik vanaf vandaag breder trekken  Iedereen in deze potentiële fase wees welkom!. Onze pensioengerechtigde leeftijd hoort niet achter de Garaniums maar heeft een plek midden in de samenleving!  Lees meer op. www.levensloop-pensioen.nl