Zoomburcht

Hiernaast een impressie van een multifunctioneel geluidsduin: het heet een Zoom(=rand)Burcht. (als een dassenburcht een ondergrondse ruimte met in en uitgangen) Gisteren sprak ik met de Gemeente Heuvelrug, een derde van het gebied waar we deze wal willen aanbrengen is van hen. De omgevingsambtenaar stond positief tegenover de plannen, hoewel mij ook duidelijk is gemaakt dat zo iets groots niet zomaar van de grond komt.
Ondertussen hebben zich vanuit mijn netwerk al vele geïnteresseerde ‘wal’ gebruikers gemeld en daarnaast ook investeerders! Na 6 jaar lijken de plannen meer reëel te worden. Doel is nu om een potje te vinden voor een haalbaarheidsonderzoek.